• SUN AJANS
  • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
  • HİZMETLERİMİZ
  • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
  • REFERANSLARIMIZ
  • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

ÜRÜN KONUMLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ

Piyasaya giren yeni bir ürünün başarılı olabilmesinin en önemli koşullardan biri doğru konumlandırmadır. Öncelikle ürünün rakiplerinden farkının ve kendine özgü niteliklerinin ortaya konulması gerekir. Daha sonra bu farklılık ve özgünlük, hedeflenen tüketici gruplarına açık ve anlaşılabilir mesajlarla iletilmelidir.

Ürünler farklı kriterlere göre konumlandırılabilir. Onu diğer rakiplerinden farklı kılan dayanıklılık ve güvenilirlik gibi özellikler olabileceği gibi, fiyatının düşüklüğü, kalitesinin yüksekliği veya kullanım kolaylığı olabilir. Önemli olan bu farklılığın tüketiciler ve diğer hedef gruplar tarafından bilinirliğini ve algılanmasını güçlendirmektir.

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

, ürün konumlandırmasıyla ilgili bütün iletişim süreçlerini planlar ve uygular. Hedef gruplara hangi mesajların hangi iletişim platformlarında nasıl verileceğini belirler. Ürün hakkında, satışı artıracak şekilde, bilinirlik ve pozitif algılamalar oluşturmayı amaçlar.
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.