• SUN AJANS
  • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
  • HİZMETLERİMİZ
  • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
  • REFERANSLARIMIZ
  • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

SPONSORLUK YÖNETİMİ

Günümüzde kurum, ürün ve hizmetler, tüketici ya da en geniş anlamda sosyal paydaşlar arasındaki ilişki, geçmiş dönemlerdekinden farklı olarak "DUYGU" temelinde gelişmektedir. Karar verme süreçleri ürün, hizmet ya da kurumun "KENDİSİ" nden ibaret kalmamakta, aynı zamanda sunulan yaşam tarzı, deneyimler, öyküler, duygu ve vaatlerden de oluşmaktadır.

Sponsorluk bu auranın kurulmasındaki en etkin iletişim aracıdır. Marka oluşturmada zihinsel bir süreç olan "ALGI YÖNETİMİ"nin en önemli kozlarından biri olan sponsorluk, karar verici nezdinde tercih etme / satın alma / sadakat duygusu yaratmanın en tercih edilen güncel iletişim aygıtlarından biridir.
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.