• SUN AJANS
 • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
 • HİZMETLERİMİZ
 • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
 • REFERANSLARIMIZ
 • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÇALIŞMALARIMIZ

Pazarlama iletişimi sadece satışa yönelik çalışmaları içeren bir kavram değildir. Bundan çok daha geniş olan ve en verimli şekilde kullanılması gereken pek çok unsuru içerir. Bu nedenle her biri ayrı önem taşıyan faktörlerin doğru ve de uyumlu şekilde bir araya getirilmesi gerekir. En yalın haliyle pazarlama iletişimi,
 • Tüketiciler ile kurum arasında oluşan sürekli bir diyalog,
 • Ürün ya da hizmetin sunduklarının, hem tüketicilerin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak, hem de kurumun kendi hedeflerine varmasını sağlayacak biçimde tüketicilerle paylaşılmasıdır.
Pazarlama çalışmalarında söz konusu olan her tür yaklaşım ve uygulamanın bir tür iletişim olduğunu da bu noktada vurgulamamız doğru olacaktır. Bu nedenle, yürütülen tüm iletişim çalışmalarının bir bütün olarak algılanması, toplam fayda oluşturacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

İstanbul Sun Ajans ve bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi

İstanbul Sun Ajans

, benimsediği bütünleşik pazarlama iletişim anlayışı çerçevesinde, tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, tutarlı, sürekli, doğru ve etik değerlere bağlı olarak hareket eder. Bütünleşik pazarlama iletişimi, belirli bir hedef kitleye yönelik olarak düzenlenen ölçülebilir, inandırıcı marka iletişimi programlarını planlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek için kullanılan stratejik bir iş sürecidir.

Günümüzün modern iletişim anlayışında son derece önemli bir yeri bulunan bütünleşik pazarlama iletişimi,
 • Halkla ilişkiler,
 • Reklam,
 • Doğrudan pazarlama,
 • Kişisel satış,
 • Satış promosyonu gibi çeşitli iletişim unsurlarını bir araya getirir.
Bu sayede tüm iletişim çalışmalarının bütünlük ve uyum içerisinde düzenlenebilmesi, yönetilebilmesi ve uygulanabilmesi mümkündür. Yukarıda sıraladığımız farklı iletişim disiplinlerinin müşterimiz için stratejik yönünü en doğru şekilde değerlendirerek, açık, tutarlı ve yüksek etkiye sahip iletişim çalışmaları hayata geçiririz. Uyguladığımız bütünleşik pazarlama iletişimi disiplininin bir diğer önemli avantajı ise, kurumun kaynaklarının maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayarak, iletişim çalışmaları neticesinde elde edilecek etkinin en üst seviyede oluşmasını sağlamasıdır. Bu nedenle tüm müşterilerimize bütünleşik bir iletişim anlayışıyla, en yüksek nitelikte hizmet veririz. Kısa ve uzun vadeli planlar ile gerçekçi bir yaklaşımla, iletişim çalışmaları neticesinde üretilecek faydanın maksimum oranda gerçekleşmesini sağlarız.

Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek etkin stratejileri oluştururken, müşterilerimizin halihazırda mevcut bulunan planları doğrultusunda hareket eder, bu planların öngörülen şekilde hayata geçirilmesine destek veririz. Gerektiğinde proaktif öneriler getirerek olası sorunların henüz ortaya çıkmadan bertaraf edilmesi için çaba harcarız. Müşterilerimizin, pazarlama stratejileri çerçevesinde aldıkları kararların iletişim perspektifinden yönlendirilmesini sağlarız. Sunulan ürün ya da hizmetin kamuoyu nezdinde bilinirliğini pekiştirecek projeler üreterek, bu projeleri en yüksek etkiyi sağlayacak şekilde hayata geçiririz. Tük faaliyetlerimize müşterilerimizin iş stratejilerini etkin iletişimden ayırmanın mümkün olmadığı düşüncesiyle yön veririz.

Müşterilerimiz adına hayata geçirdiğimiz başlıca pazarlama iletişimi çalışmalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Stratejik planlama çalışmaları
 • Marka yönetimi
 • Bilinçlendirme kampanyaları planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Ürün ve hizmet iletişimi
 • Operasyonel iletişim (etkinlik ve toplantı organizasyonları)
 • Sponsorluk danışmanlığı
 • Pazar ve tüketici araştırmaları
 • Müşteri ve bayi ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Gündem ve konu yönetimi
 • Kriz yönetim ve iletişimi
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.