• SUN AJANS
  • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
  • HİZMETLERİMİZ
  • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
  • REFERANSLARIMIZ
  • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA ÇALIŞMALARIMIZ

Hedef kitlenin nerede, hangi şartlarda yaşadığını, sosyo ekonomik konumunu,eğitim düzeyini, ne yiyip ne içtiğini, ne okuduğunu, ne izlediğine ilişkin detaylı bir araştırma yaparız.. Nerede ulaşacağımızı bilir ve planlarız. Gerektiğinde yeni mecra önerileriyle markanızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarız. Yalnızca medya planlama ve satın almayla kalmayıp etkinlik ölçümleriyle işimizin sağlamasını yaparız.

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

olarak, reklam verenin Müşterilerimizin, ürünlerini, pazar ağını, rakiplerini sürekli izler ve analiz ederiz. Bu doğrultuda reklam verenin tanıtım ihtiyacını saptar ve buna uygun reklam stratejisini ve iletişim araçlarının belirlenmesini sağlar.

Medya Planlama Hizmetleri;

Markanın iletişim stratejisine katkıda bulunmak.
Hizmet alanı ile ilgili pazar bilgilerini toplamak, rekabet analizleri ve medya araştırmalarından yararlanarak yapılan satın alma etkinliği ile ilgili araştırmaları yapmak.
TV, radyo, gazete, dergi, internet ve outdoor’u performans odaklı değerlendirme yaparak, medya planları hazırlamak ve sunmak.
Medya fırsatları ile ilgili öneride bulunmak.
Bütçe, plan revizyonları ve akış diyagramlarının yönetimini sağlamak.

Görüşme ve Satın alma Hizmetleri:

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

, tv, radyo, gazete ve dergilerde, açık hava, internet ve sinema ortamlarında hazırlanan ve müşteri tarafından onaylanan Medya planı ile reklam yeri ve zamanı konusunda en iyi seçimi yapacaktır.

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

'nin, tv, radyo, gazete, dergi vb. ile görüşerek firma için en avantajlı koşullarda ve zamanında Satın almak için gerekli gayreti gösterir.

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

, Satın alma işlemleriyle ilgili çizelgeler hazırlar, Satın alma işlemlerini yapar ve bunları firmalar ile paylaşır.

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

, bu işlemleri, reklam yayın imkanları, stratejik ve taktik hedefler, rating, tiraj tahminlerine dayandırarak ve ilgili diğer konularda müşteri ile varılan mutabakat neticesinde gerçekleştirir.

Satın Alma Takip Hizmetleri:

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

, yayının siparişe uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder, faturaların buna göre çıkarılmasını sağlar ve hizmet verir.

Satın Alma Sonrası Hizmetleri:

Tahmini ve gerçek yayın izleme ölçütleriyle (tiraj, rating, fotoğraflar, tıklama sayısı vb) yayının gerçekleştiği müşteriye kanıtlanacaktır.

Reklama Güvenin Sağlanması:

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

, Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’na uymayı ve bu esaslara dayanarak verilmiş Reklam Özdenetim Kurulu Kararları’na saygılı olmayı taahhüt eder. Bu anlayış içinde reklam veren,

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

'ne her türlü bilgi ve veriyi sağlar,

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

’de bu bilgilere dayalı doğru ve dürüst reklam üretir.

Gizlilik

İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri

, reklam verenden aldığı bilgileri hiçbir şekil ve koşulda başkalarına vermez ve paylaşmaz
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.