• SUN AJANS
 • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
 • HİZMETLERİMİZ
 • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
 • REFERANSLARIMIZ
 • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BASIN DANIŞMANLIĞI

Yazılı, görsel ve internet mecralarının tamamını içerecek biçimde medya günümüzde önemli ve belirleyici bir güçtür.

Etik kuralları unutmadan medya ile müşterisini stratejik mesajlar ile buluşturan

İstanbul Sun Ajans

, müşterisinin itibarını yükseltecek şekilde haber olmasının temel ve gerçekçi koşullarını hazırlar. Medya ilişkileri yönetiminin çift taraflı (müşteri-medya) memnuniyeti zorunlu kıldığına inanan

İstanbul Sun Ajans

, hem müşterisinin hem de medyanın “haber” buluşmasında inisiyatifi elinde tutan, kontrollü ve güven verici bir yönetim gerçekleştirir. Tüm Medya ilişkileri planlamalarında önemli en önemli unsurunun risk yönetimi olduğuna bilinci ile hareket edilir.

İstanbul Sun Ajans

, olarak hayata geçirdiğimiz iletişim çalışmalarında medya ilişkilerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Günümüzün gelişen teknolojisiyle birlikte medya kavramı da genişlemiş bulunuyor.

İletişim çabalarımızın istenilen sonuçları doğurabilmesi için

İstanbul Sun Ajans

, olarak yerel ve ulusal tüm
 • Gazeteler
 • Dergiler
 • TV'ler
 • Radyolar
 • İnternet mecralarından etkin olarak yararlanıyoruz.

İstanbul Sun Ajans

, olarak Medya kökenli deneyimli bir kadroyla, medya mensuplarıyla bugüne dek oluşturduğumuz karşılıklı güvene dayanan, olumlu, düzenli ve etik unsurların dışına hiçbir zaman çıkmayan ilişkimiz sayesinde, tüm müşterilerimizin haberlerinin en doğru şekilde medyada yer almasını sağlıyoruz. Böylece kamuoyu ve müşterilerimiz arasında etkin bir iletişim köprüsü oluşturuyoruz.

Doğru ve istikrarlı bir iletişimde bilgi akışının da en sağlıklı şekilde oluşması gerektiğine inanıyoruz. Müşterilerimizin ürün, hizmet ve faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını değerlendirerek medyaya ulaştırırken, haber değeri taşıyan, kamuoyunun ve medya mensuplarının ilgisini maksimum seviyede çekebilecek unsurları ön plana çıkartıyoruz. Böylece konu ve gündem yönetiminin yanı sıra kriz yönetimi anlamında da en etkili sonuç verecek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Medya ilişkileri yönetiminin doğru şekilde gerçekleştirilmesi neticesinde, müşterilerimizin kurumsal itibarlarının da en üst seviyeye taşınacağı bilinciyle hareket ediyoruz.

Müşterilerimiz adına medyaya yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz başlıca çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Müşterilerimizin kurumsal amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacak tüm medya etkinliklerinde, mesaj ve iş temalarında merkezi bir yaklaşımın kurulmasını sağlamak.
 • Riskli ve kritik durumlarda kurumun itibar kaybının önüne geçmek için kendini uygun bir biçimde temsil etmesini sağlamak.
 • Medya iletişimi stratejisinin oluşturulması
 • Medya ile paylaşılacak konuların belirlenmesi.
 • Bu konulara ilişkin verilecek ana mesajların saptanması.
 • Basın bültenleri hazırlanarak ilgili medyaya iletilmesi ve takibi.
 • Basın bülteni konularına ilişkin medya mensuplarına doğrudan bilgi verilmesi.
 • Kurum çalışmaları ile ilgili basın mensuplarına yönelik bilgilendirme amaçlı iletişim ortamlarının belirlenmesi, planlanması ve yönetilmesi
 • Kurum faaliyetlerine ilişkin örnek olaylar hazırlanarak medyayla paylaşılması.
 • Talep edilidği takdirde aktüel konularda kurum yöneticilerinin görüşlerinin medyaya iletilmesi.
 • Medya ilişkilerinin dönemsel bazda planlanması. (Aylık, 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık)
 • Gerektiğinde, medya mensupları ile iyi ilişkiler geliştirmek ve kurum yöneticilerini tanıştırmak üzere bir araya gelinecek özel toplantılar düzenlenmesi.
 • Basın toplantısı ve söyleşi organizasyonları.
 • Etkinlikler sonrası haberin yayınlanmasına ilişkin basın kuruluşları ile iletişim yürütülmesi.
 • Özel röportaj koordinasyonları.
 • Özel röportajlarda verilmesi gereken ana mesajların saptanması.
 • Basın Toplantısına ilişkin hazırlıklar.
 • Basın dosyasının hazırlanması.
 • Medya yansımalarının dönemsel bazda raporlanması ve ayrıntılı analizi.
 • Rakip Eğitim kurumlarına ilişkin haberlerin takibi ve rapor edilmesi.
 • Basın sohbet yemekleri düzenlenmesi.
 • Sohbet yemeklerine katılan medya mensuplarının bilgilendirilmesi.
 • Kategorize edilmiş medya listeleri hazırlanması ve güncellenmesi.
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.