• SUN AJANS
  • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
  • HİZMETLERİMİZ
  • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
  • REFERANSLARIMIZ
  • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

MARKA YÖNETİMİ

Bir ürün veya hizmeti "markalaştırmak", onun algılanan tüm özelliklerinin ve içerdiği tüm duygusal boyutların toplamına daha üstün bir anlam yükleyerek, müşteriler ve diğer sosyal paydaşlar nezdinde değerini artırmak anlamına gelir. Marka yönetimi itibar yönetiminin de belirleyici unsurlarından biridir.

Markayı yönetmek, farklı sosyal paydaşlara yönelik mesajların, bir iletişim planı dahilinde geliştirilmesi anlamına gelir. Bu yolla hedef kitle üzerinde "bilinirlik", "taraftarlık" yönünde bir algılama sağlamak çalışmamızın ana eksenini oluşturur.

İstanbul Sun Ajans

, iş ortaklarına etkin bir marka yönetimi için gerekli iletişim planlamasının hazırlanması ve uygulanması için uzmanlığını sunar.
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.