• SUN AJANS
  • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
  • HİZMETLERİMİZ
  • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
  • REFERANSLARIMIZ
  • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ

İletişim yönetimi alanında en etkin kurumsal iletişim araçlarının başında "Sosyal Sorumluluk Yönetimi" gelmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusu kurumların topluma ve sosyal paydaşlar nezdinde pozitif bir etki yaratarak yer edinmesi ve itibar kazanması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle günümüzde Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları temel şirket yönetim stratejileri halinde karşımıza çıkmaktadır.

Kurumların ekonomik faaliyetleri sonucu kar etmesi öncelikli sosyal sorumlulukları arasında yer almaktadır. Hiçbir kurum toplumsal kaynakları, kar yaratmayan ekonomik faaliyetler içinde israf etme hakkına sahip değildir.

Kurumlar sosyal sorumluluk çalışmalarını hayata geçirirken, buna yönelik yaklaşım ve uygulamalarının iletişimini de, toplumla ve sosyal paydaşlarla yapmak zorundadır. Bu iletişimin doğru yapılması,  kurumun itibarının ve marka değerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde uygulamaya konulan projeler bu alandaki iletişimin en temel unsurlarıdır ve kurumsal kimliğin tanımlanmasında önemli bir payları bulunmaktadır.

Bu tür projeler hükümet, politikacılar, akademisyenler ya da fikir önderleri gibi kurumsal itibar açısından önem taşıyan kesimler üzerinde de olumlu etki yaratabilir.

İstanbul Sun Ajans

, kurumun imajına ve hedeflerine uygun, olarak kurumsal sosyal sorumluluk iletişiminin en etkin şekilde yapabilmesi için danışmanlık hizmeti verir. Bu iletişimde en etkin rol oynayabilecek projeler konusunda farklı seçenekler sunar ve iş hedeflerine ulaşmada sinerji yaratacak sosyal sorumluluk projeleri üretir.
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.