• SUN AJANS
  • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
  • HİZMETLERİMİZ
  • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
  • REFERANSLARIMIZ
  • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ

Stratejik düşünce ve planlama ile iletişimin tüm süreçlerinin müşteri odaklı ve farkındalık yaratmaya dönük yönetimidir.

İstanbul Sun Ajans

, bu bütünleşik yönetim süreçlerinde müşterisinin hedef kitleleriyle doğru mesaj, doğru zaman ve doğru platformda buluşmasını etkin bir biçimde yönetir.

İstanbul Sun Ajans

, kurumsal iletişim çalışmaları ile müşterilerinin kurumsal itibarını artıracak iletişim stratejileri planlar, uygular ve ölçümler. Bu uygulamaları ile şirketlerin uzun dönemli kurumsal algılamalarına olumlu katkıda bulunmayı amaçlar.

Kurumsa İletişim Çalışmalarını hayata geçirirken;

gibi önemli süreçleri, stratejik bir planlama ile müşterimizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde belirler ve uygularız.
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.