• SUN AJANS
  • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
  • HİZMETLERİMİZ
  • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
  • REFERANSLARIMIZ
  • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

KURUM İÇİ İLETİŞİM YÖNETİMİ

Çalışanların en değerli marka elçileri olarak kabul edildiği günümüzde; mutlu çalışanlar hedeflenmektedir. Kurum İçi İletişim, çalışanların, kurumun değerlerini ve kültürünü benimsemesini kolaylaştırma ve kuruma bağlılığını artırma işlevi görür.

Marka tüketiciye çalışanlar aracılığıyla sunulduğundan, kurumun öncelikle bünyesindeki çalışanlarla güçlü bir iletişim kurması ve onların güvenini ve sevgisini kazanması gerekir.

Özellikle markaya dayalı kurumlarda, çalışanların kuruma inanması, kendilerini kurumun bir parçası olarak hissetmeleri kurum kültürü aracılığıyla sağlanır.

Kurumun hedeflerine ulaşmasında kurum içi iletişimin öneminin bilincinde olan

İstanbul Sun Ajans

, kurumsal bilgilerin ve yeniliklerin önce çalışanlarla paylaşılabilmesi ve çalışanların sadakatinin ve motivasyonunun sağlanabilmesi amacıyla kurum içi iletişim faaliyetlerini planlı ve süreklilikle yürütür.
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.