• İSTANBUL SUN AJANS
  • Kurumsal değerlerinizi göz önünde tutarak tüm işlerinizi titizlik içinde hazırlayıp teslim ederiz.
  • HİZMETLERİMİZ
  • Ürün ve hizmetlerinizin marka tanıtımları için ne gibi çalışmalar yaparız.
  • REFERANSLARIMIZ
  • Sun Ajans hizmet kalitesiyle tanışmış yol arkadaşlarımız.

İSTANBUL SUN AJANS HALKLA İLİŞKİLER VE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ

Halkla ilişkiler yönetimi, işletmenin amaçlarına ulaşabilmek için etkileşim içinde bulunduğu iç ve dış çevrenin destek ( Hedef Kitlenin) , güven, anlayış ve işbirliğini sağlamak, bu yönde olumlu bir imaj yaratmak üzere fiziksel ve insansal kaynakların birbiri ile uyumlu etkin kullanılması için karar alma ve uygulatma mekanizmalarının yönetsel süreç içinde değerlendirildiği, planlı ve programlı faaliyetler halinde bütünleştiği bir süreçtir.

Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır. Pazarlamanın içinde Halkla ilişkiler etkin bir şekilde birlikte kullanıldığında çok olumlu sonuçlar verir. Halkla İlişkilerin, pazarlama planlarının gizli silahı olduğu söylenebilir.

İstanbul Sun Ajans

, olarak müşterilerimize sunduğumuz halkla ilişkiler çalışmalarında "stratejik iletişim yönetimi"nden yararlanıyoruz. Sorunların çözümü veya fırsatların ortaya çıkarılmasında stratejik iletişim yönetimi disiplininin gerektirdiği her türlü aracı etkin olarak kullanmaktayız. Kurumlar ve izleyicileri ya da sosyal paydaşları arasında fırsatları ortaya çıkarma (proaktif) ya da ortaya çıkan sorunları giderme (reaktif) anlamında etkin görev üstleniriz.

İstanbul Sun Ajans

, olarak olası ya da mevcut sorunları ve fırsatları teşhis ederek çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenler, gereken aksiyonları gecikmeden hayata geçiririz. Stratejik iletişim yönetimi aracılığıyla, müşterilerimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin önceden belirlediği misyon ve amaçlar doğrultusunda, onların dış çevreden aldıkları etkileşim faktörleri arasında bir denge oluşturulmasını sağlarız. Gerektiğinde müşterimize stratejik anlamda destek vererek, önceden belirlenmiş planlarının etkin şekilde yeniden düzenlenmesini önerir ve süreç dahilinde yer alarak çalışmaların doğru bir yönde ilerlemesini mümkün kılarız.

Müşterilerimiz adına gerçekleştirdiğimiz halkla ilişkiler çalışmalarıyla,
Tüketiciler,
Endüstriyel alıcılar,
Kurum çalışanları,
Potansiyel işgücü,
Tedarikçiler,
Aracılar,
İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre halkı,
Finansal kurumlar,
Fikir liderleri,
Trend belirleyiciler gibi kamuoyunun farklı kesimlerine ulaşarak, belirlenmiş mesajlarımızı iletiriz.

Tüm halkla ilişkiler çalışmalarımız belirli bir süreç bütünlüğü dahilinde yürütülür. Müşterimiz için en verimli sonuçları elde etme hedefiyle, tüm olasılıkları dikkate alarak en yüksek değeri yaratacak olanlarını belirler ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenleriz.

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARIMIZIN AŞAMALARI BAŞLICA ŞU SÜREÇLERDEN OLUŞUR

  • Araştırma: Öncelikle iletişim çalışmalarının yönlendirileceği hedef kitleye ilişkin bir araştırma yapılır. Hedef kitlenin beklenti ve tutumlarının belirlenmesi, sorunları önceden tespit edilmesi, gerçekçi amaçlara odaklanarak zaman, çaba ve kaynakların etkin kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar hayata geçirilir. Pazardaki faaliyet ve yönelimler incelenerek buna göre bir yön belirlenmesi de bu adımda gerçekleştirilir.
  • Planlama: Araştırma sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların ürettiği sonuçlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilir. Hedef kitle tanımını yapılması ve sorunların nasıl çözümleneceği ile fırsatların ne şekilde değerlendirileceği bu aşamada ele alınır. İletişim hedefleri saptanır. Geleceğe yönelik iletişim planları yapılarak, kime, neyin, nasıl, nerede ve ne zaman anlatılacağı belirlenir. Planlanan tüm çalışmaların belirgin ve kesin bir tutarlılık içerisinde gerçekleştirilmesi için gereken önlemler alınır.
  • İletişim faaliyetleri: Hedef kitleye yönelik oluşturulan planlar, mesaj ve medya stratejileri hayata geçirilir. Tüm çalışmaların tutarlı ve istenilen sonucu yaratacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. Toplum ve medyadaki dinamikler nedeniyle ihtiyaç duyulan revizyonlar vakit geçirmeden yapılarak planın herhangi bir şekilde sapma yaşamasının önüne geçilir.
  • Değerlendirme: Halkla ilişkiler çalışmalarının sonuç ve etkilerinin ölçümlenmesinde yaşanan güçlükler nedeniyle, iletişim faaliyetlerinin yarattığı değere ilişkin kesin hatlarla ifade edilebilen bir raporlama yapabilmek mümkün değildir. Bu aşamada, hazırlanan ayrıntılı raporlarla tüm iletişim etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ortaya koyulur. Hayata geçirilen çalışmaların planlanan hedeflerle uyuşup uyuşmadığı değerlendirilir.
© Her Hakkı İstanbul Sun Ajans Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir.